Čištění fasád

Likvidujeme organické nečistoty z fasád, odstraňujeme řasy, plísně, mechy a houby. Odstraňujeme rovněž atmosférické nečistoty, prachové částice, smog, saze a jiné nečistoty. Přijedeme zjistit stav Vaší fasády, zaměříme a vypracujeme cenovou nabídku.

Důvody vzniku plísní, řas a lišejníků na fasádách domů

Plísně, řasy, mechy, lišejníky a další organické nečistoty vznikají na všech fasádních systémech. Je jedno, zda se jedná o fasádu zateplenou, natřenou nebo o břízolitovou fasádu. Zelené řasy a černé plísně se na fasádách tvoří všude tam, kde jsou pro jeho růst vytvořeny vhodné klimatické podmínky. Hlavním důvodem je vlhké prostředí a nedostatek slunečního světla. Proto nemůže fasáda dostatečně vyschnout a vzniká přirozené prostředí pro růst plísní, řas a lišejníků na fasádě. Nejvíce tento problém vzniká na severní a západní straně fasády. Také velkou podporou vzniku jsou v přímé blízkosti vysoké porosty a stromy, které zabraňují přirozenému vyschnutí fasády.
Ze zdravotního hlediska řasy, plísně a lišejníky způsobují alergická onemocnění. Důležitou skutečností je, že spory plísní se šíří z venkovní fasády do obytných částí domů i při větrání. Také dochází k postupnému znehodnocení fasády, kdy lišejník naruší strukturu fasádního líce a vznikají mikropraskliny, které se postupem času cca 12 až 14 let zvětšují. Proto odstranění plísní, řas a lišejníků z fasády není možné po cca 12 až 14 letech bez nutnosti nátěru.

Životnost a údržba fasády

Čištění fasády je nutné provést po cca 4 až 6 letech, po vyčištění fasády se aplikují fungicidní prostředky, které zabrání cca 5 let novotvorbě plísní, řas a lišejníků. Barva, která je součástí fasádního systému, má životnost cca 12 až 14 let, během této doby barva plní svou funkci, chrání fasádu a odpuzuje vodu. Po uplynutí této doby barva zvětrá, zpráškovatí a již nechrání fasádní líc, voda nasává do systému, fasáda vlhne, vytvářejí se praskliny, puchýře a vrchní část systému (omítka) se pomalu drolí. Proto je nutné fasádu umýt a natřít fasádní barvou s přídavkem fungicidních prostředků. Ochránit tak fasádní systém před jeho destrukcí.